Milovat Tě více…

26. 3. 2018

Evangelium: Jan 12, 1-11

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl: „Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?“ To řekl, ne že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl: „Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte.“ Velký zástup židů se dověděl, že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.

Zamyšlení:

„Maria měla libru pravého vzácného oleje z nardu. Pomazala Ježíšovi nohy. Víte co je to nardový olej? Ani já nevím, ale Písmo říká, že byl vzácný a množství jedné libry je přibližně asi 327 g. Dost ne? Já myslím, že jo. A Marie ani na okamžik nezaváhala. Vzala to nejlepší, co měla a pomazala Ježíšovi nohy. Nohy, které za několik dní budou probodnuté pro naše hříchy. Za mě, Tebe a také za Marii. Ale ona k Ježíšovi přistoupila ještě dřív a na znamení toho, že ho milovala, že ho uznala za svého Spasitele a Mesiáše, vzala to nejdražší… protože on byl pro ni dražší. Jidáš, který Ježíše zradil, myslel jen na sebe. Nebude přece plýtvat něčím takovým výjimečným na nohy někoho, koho nemiluje, v koho nevěří. Vidíme, že v dnešním evangeliu jsou dva extrémy. A my jsme buď na jedné, na druhé straně nebo někde mezi. Kde jsi? Jsi na straně Marie – ochoten dát dnes Ježíši všechno, to nejlepší ze sebe a obětovat mu to? Nebo jsi na straně Jidáše a kašleš na oběti, chceš si žít podle svého a ať se ti Ježíš do života nemontuje? Vždyť proč bys měl mít výčitky – všichni jsme přece lidé, děláme chyby! Nebo jsi někde mezi nimi – na jednu stranu chceš dát Bohu vše (dobré i špatné), obětovat se pro druhé, ale na druhou stranu tvá vlastní lenost tě nakonec přemůže a neuděláš vlastně nic?

Plug and Pray:

Pane, dej, abych slyšel zřetelněji Tvůj tichý hlas. Dej, abych se neuzavřel dnes do sebe, ale byl tu pro jiné. Pomoz mi, Pane, milovat tě víc než všechno ostatní a v této lásce Ti dnes sloužit. Amen.

V akci:

Pokus se dnes najít si čas a jít na mši sv. Obětuj ji nejen za odpuštění tvých hříchů, ale i za známé, za lidi ve tvém okolí, o kterých víš, že jsou od Pána vzdáleni, aby nikdo více nezůstával v roli Jidáše.

Bonus:

Pane, vše Ti dám.

 

Zpět na titulní stránku