Lekce lásky

14. 4. 2017

Evangelium: Jan 13, 1 – 15

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“

Zamyšlení:

Zkusme se přenést zpět v čase a představit si atmosféru dnešního evangelia. Ježíš si byl vědom, že už nadešla Jeho hodina odejít. Vždy věděl, že přišel na tento svět, aby naplnil Otcovu vůli, ale teď je to tady. Jsou to pro Něho poslední chvíle s Jeho učedníky. Tyto tři roky tolikrát mluvil k davům. Z vrchu, z loďky, mezi lidmi. Uzdravoval, těšil, povzbuzoval, poučoval…

Ale teď udělá něco jiného. Nic neřekne, jen vstane od stolu a svlékne si oděv. Bere do rukou umyvadlo a myje svým nejdražším nohy. Zdá se nám, že na tom není nic zvláštního? To, co Ježíš udělal, byla práce, kterou dělali otroci. Nevybral si jen některé, ale nohy umyl všem. Jidášovi, který ho zradí, Petrovi, který mu horlivě vyznává, že ho miluje, ale už nad ránem ho třikrát zapře. Jak velká lekce Lásky!

Mohl jim o službě a Lásce pouze mluvit, ale On – Bůh, v poslední večer, který má možnost být se svými drahými, ve vědomí velikosti této chvíle, jim dává tu největší lekci. Miluj! Bez rozdílu. Ať ti je láska opětována nebo ne, i za cenu pokoření, v radosti či v strachu … MILUJ!

Plug and Pray:

Pane, kolikrát čtu Tvá slova, poslouchám o Tobě a snažím se žít podle tvých příkazů. Ale dnes, toužím Ježíši, nechat si hluboko do srdce vrýt příklad Tvé Lásky. Já sám chci prožít to, jak s laskavostí v očích myješ moje nohy a zanecháváš mi tak svůj příklad. Uč mě, Pane, jak být Tvým věrným učedníkem. Uč mě milovat. Amen.

V akci:

Vyber si dnes jednoho člověka, kterému „umyješ nohy“. Určitě je v tvém okolí, rodině, na koleji někdo, kdo potřebuje laskavé pohlazení, odpuštění, rozhovor nebo jen prosté přijetí.

Bonus:

Podle Kristova příkladu

https://www.youtube.com/watch?v=G9v8BYdwS5A

 

Zpět na titulní stránku