Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní

18. 2. 2018

Evangelium: Lk 5, 27-32

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“

Zamyšlení:

Ježíš povolává Léviho, celníka. V té době to byla skutečně spodina společnosti a Ježíš si ho přesto vybral. A pokračuje, stoloval s mnoha celníky. Udělal to, aby nám ukázal, že se již nemusíme více skrývat, že se už více nemusíme tvářit, že jsme v pořádku. I když se to dnes velmi nenosí, ukázat svou zraněnost, ukázat, že potřebujeme uzdravení. Ježíš však říká, že „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“ Možná jsme to už slyšeli mnohokrát, ale také to tak vypadá? Právě Církev by měla být ta, která by neměla odsuzovat, právě tam bychom měli mít možnost ukázat svou nemoc, své hříchy, svou minulost jako Lévi, své rány. Jak by to bylo krásné, kdybychom se v tom více podobali Ježíši, kdybychom nehráli formu a byli bychom citlivější vůči „celníkům“. Pojďme spolu budovat Církev, komunity, ve kterých se nemusíme tvářit, že jsme zdraví, dokonalí, ve kterých přijímáme ty, kteří jsou na okraji, kteří mají za sebou chyby a hříchy.

Plug and Pray:

Ježíši, odpusť mi prosím, když odsuzuji, když mám pocit, že jsem lepší a méně hříšný, odpusť mi, pokud jsem málo citlivý vůči všem „celníkům.“

V akci:

Pomodlím se žalm 51.

Bonus 1:

První, které se Ježíš zjevil po vzkříšení, byla hříšnice.

Bonus 2:

Papež se omlouvá, papež poslouchal oběti sexuálního násilí, plakal s nimi a modlil se za ně… papež nám takto ukazuje příklad 🙂

https://svetkrestanstva.postoj.sk/30105/papez-priznal-ze-to-prestrelil-a-ospravedlnil-sa-obetiam-zneuzivania

Zpět na titulní stránku