Koncert vracovské scholy

29. 11. 2019

Mládež naší farnosti Vás srdečně zve v pátek 27. 12. na benefiční vánoční koncert do našeho kostela. Začátek koncertu je v 17:45 hodin. Výtěžek bude použit na splácení dluhu farnosti za opravu střechy kostela. Po koncertě bude podáván u kostela teplý punč.

Zpět na titulní stránku