Kdo není se mnou, je proti mně…

8. 3. 2018

Evangelium: Lk 11, 14-23

Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království? Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, s čí (pomocí) je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!“

Zamyšlení:

Řekli bychom – tvrdá slova dnes říká Ježíš… Vždyť já nejsem proti Bohu, jen občas neřeknu celou pravdu, jen jsem někdy líný projevit se jako křesťan pomoci (vždyť to nikdo o mně neví!) … My, jako lidské bytosti, jsme byli stvořeni jako úžasní a čistí, avšak každý z nás je poskvrněný hříchem. Ďábel se všemožně snaží získat naši duši, obrat nás o věčnou radost v nebi. Bojujeme duchovní boj s neviditelným zlem, často si to ale neuvědomujeme. Neuvědomujeme si, že podáním ruky zlu se vzdalujeme od Dobra. Nemůžeme sedět na dvou židlích, je čas rozhodovat se radikálně pro Dobro a nezanedbávat ho.

Plug and Pray:

Drahý Otče, chci Ti odevzdat své rozhodnutí pracovat pro Tebe už zde na tomto světě a dělat dobro druhým. Děkuji Ti, že mě v boji proti Zlému nenecháváš samého. Děkuji Ti za mého anděla strážce.

V akci:

Budu se dnes rozhodovat konat dobro, abych mohl na konci dne se sv. Pavlem říci: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval“ (2 Tim 4, 7).

Bonus:

Dobrý boj

Zpět na titulní stránku