„Katolický Silvestr“ neboli Langošpárty

20. 12. 2022
Před vypuknutím adventního rozjímání a půstu jsme se rozhodli uspořádat rozloučení se starým liturgickým rokem, takový jako „katolický Silvestr“.

Liturgický rok končí v sobotu před první nedělí adventní, která letos připadla na 28.11. V sobotu 27.listopadu jsme se v čajovně na faře sešli při zábavě, spojené se soutěží o nejlepší domácí kečup. Aby se nám z ochutnávky neudělalo nevolno, jako nosiče kečupů jsme použili čerstvě usmažené langoše. Celkem se sešlo osm vzorků kečupů vracovských i přespolních, ze kterých jsme při všelidovém hlasování vybírali ten „nejlepší“, „druhý nejlepší“ a „dá se“. Nejlepší byl kečup přespolní, jako cenu si jeho dodavatelka odnesla diplom. Pro vracovjáky je to do budoucna velká výzva, aby příště případně dokázali přespolní kečupy převálcovat. Po napínavé soutěži si dětičky s panem farářem zahrály hry, při kterých dělaly takový randál, že jsme se všichni s velkou úlevou přesunuli do kostela k Adoraci při svíčkách, při které jsme si i krásně zazpívali, doprovázeni na kytaru dívkami ze schóly.
Děkujeme Ti, Bože, že jsme spolu mohli prožít liturgický rok a teď můžeme očekávat příchod Ježíše, jak nám bylo slíbené.
P.S. Taky děkujeme Zdeňce a Pavlovi Niklovým, že nám v pekárně uhnětli parádní těsto na langoše!!!!
Jana Miklendová
Fotky:
Zpět na titulní stránku