Jsi originál

4. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Lk 10, 21 – 24

Ježíš zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“ Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte! Říkám vám: Mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.“

Často od kněží slyšíme, že jsme apoštoly dnešních dnů, že bychom měli hlásat Boží slovo a svědčit o Bohu svým životem. Tehdy se cítíme i my maličkými a nehodnými takové pozornosti nebo nehodnými dávat příklad ostatním. Vždyť máme tolik nedokonalostí, chyb či zlozvyků.

V dnešním evangeliu vidíme Ježíšovu radost! Raduje se z učedníků, které nazývá maličkými. Učedníky vyvolil ne z učitelů zákona, ale ze zástupu a rybářů, a nazval je maličkými. Pod tímto slovem zde můžeme chápat toho, kdo se neumí vyvyšovat a chlubit se svým rozumným uměním, což farizeové velmi často dělají.

Hleděli z dálky a viděli nejasně, jakoby v zrcadle (srov. 1 Kor 13, 12). Učedníci byli v Pánově přítomnosti, a když se chtěli cokoli dozvědět, zeptali se. I my si můžeme uvědomovat Ježíšovu blízkost. On je tady a čeká na nás. Můžeme se ho ptát, můžeme se od něj učit, můžeme mu děkovat a vzdávat mu chvály.

Plug and pray:

Pane Ježíši, jsem šťastný, že i já jsem jedním z maličkých. Vyvolil jsi mě ještě předtím, než jsem se narodil, a snil jsi o mně. Dej mi, prosím, sílu svědčit o Tobě svým životem. Ježíši, chci Tě vidět, poslouchat a nacházet každý den ve svých blízkých a v situacích, ve kterých se nacházím. Amen.

V akci:

Církevní otec Origenes říká: „Neboť pocit nedokonalosti je přípravou na příchod dokonalosti. Kdo pro přítomné dobro, které podle sebe má, necítí, že mu chybí pravé dobro, o skutečné dobro přichází.“ Určitě mám ve svém okolí člověka, nad kterého se rád povyšuji, kterého vždy ochotně zhodnotím. Dnes se zamyslím nad tím, co se mohu od něj já naučit a budu se za něj během dne modlit.

Bonus:

Komentáře církevních otců k evangeliu na každý den

https://catenaaurea.sk

Zpět na titulní stránku