Jho Lásky

12. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 11, 28-30

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Břemeno života se nám zdá těžké, neboť si na něj často přihazujeme svůj strach, neklid, nedůvěru, výčitky… Neumíme přijmout jeho břemeno Lásky, které nám dává sílu přes bezpodmínečný upřímný vztah snést, co nás potká. Neboť ve vztahu k Bohu milovat znamená především NECHAT SE JÍM MILOVAT. Potřebujeme uvěřit, že jsme milováni bezpodmínečně i s naší ubohostí, takoví, jací jsme, nehledě na naše zásluhy nebo ctnosti. Pokud se toto nestane základem našeho vztahu k Bohu, náš vztah k němu bude vždy pokřivený určitým farizejstvím, kde na prvním místě nebude stát Bůh, ale my sami, naše aktivita, naše ctnost nebo něco jiného. Maska neupřímnosti nám brání v přijetí jeho milosti.

Pojďme k němu takoví, jací jsme. Jeho Láska nechce, abychom si na obličej nasadili masku, i kdyby byla velmi pěkná. Ježíš chce milovat tebe a ne tvou masku. My všichni jsme v Církvi, která je věznice Boží Lásky. Pokud tomu nevěříme, sami se vylučujeme z Boží milosti.

Plug and pray:

Pane, toužím uvěřit tvé lásce a dobrotě, že přichází ke mně první a já na ni jen odpovídám. Ne ze strachu, ne z povinnosti, ale z lásky a v ovzduší díků. Promiň mi, prosím, že se někdy v skrytu obávám, že není možné, abys mě miloval bez ohledu na mé slabosti a hříchy. Amen.

V akci:

Dovolím Bohu nechat se Jím milovat, protože je to podstata mého křesťanského povolání. Právě otevřením se Boží lásce začíná proměna mého života. Není tak snadné to přijmout, zvláště pro mou pýchu. Pane, odpusť.

Bonus:

Svědectví víry

Zpět na titulní stránku