Jak a kde je možné přispět?

5. 1. 2021

Vážení občané města Vracova. Finanční dar na Tříkrálovou sbírku 2021 můžete v našem městě poskytnout na dvou místech.

Na účtárně Městského úřadu v době úředních hodin pro veřejnost. V místním kostele sv. Vavřince, vždy před a po mši svaté. Kasičky budou k dispozici do 22.ledna 2021. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Zpět na titulní stránku