Já jsem, který jsem

20. 3. 2018

Evangelium: Jan 8, 21-30

Ježíš řekl farizeům: „Já odcházím. Budete mě hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete.“ Židé říkali: „Chce si snad vzít život, že prohlašuje: `Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete‘?“ A on jim řekl: „Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Ano, jestliže neuvěříte, že jsem to já, zemřete ve svých hříších.“ Zeptali se ho: „Kdo (tedy) jsi?“ Ježíš jim odpověděl: „Stále vám to říkám. Měl bych o vás hodně co mluvit a co soudit; ale ten, který mě poslal, je pravdivý, a já mluvím k světu to, co jsem slyšel od něho.“ Nepochopili, že k nim mluvil o Otci. Ježíš jim řekl: „Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já a že sám ze sebe nic nekonám, ale tak mluvím, jak mě naučil Otec. A ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.“ Když tak mluvil, mnozí v něho uvěřili.

Zamyšlení:

Kdo jsi ty? Od počátku to, co vám říkám: „Já jsem, který jsem.“

Ježíš k nám mluví stále. Připomíná nám to, na co zapomínáme. On je synem člověka, se kterým je neustále Bůh Otec a který dělá vždy to, co se líbí Bohu. Kým jsem já? Jsem Božím dítětem, které si uvědomuje přítomnost Boha Otce ve svém životě a koná tak, aby se mu to líbilo? Nebo jsem spíš věčně toulajícím se v myšlenkách a aktivitách, nemající čas na svého Otce a rozhovor s Ním, neustále jednající podle své vůle s touhou mít vše pevně v rukou? Ježíš nám je největším a nejlepším příkladem vztahu s naším Bohem. Zkusme tedy kráčet v Jeho šlépějích.

Plug and Pray:

Otče! Ty nenecháš nikoho samého. Nauč mě, prosím, vždy jednat tak, aby se to v první řadě líbilo Tobě. Dej, abych se ptal nejprve Tebe, kdo jsem a hledal u Tebe odpovědi na své otázky. Ježíši, Ty jsi můj Učitel. Přijď a veď mě na této cestě důvěry v Otce.

V akci:

Dnes se pokusím jednat ve spojení s Bohem tak, aby se mu to líbilo. Nebudu se ptát druhých, co dělat a jak dál, ale své otázky předložím s důvěrou svému Bohu Otci.

Bonus:

 

Zpět na titulní stránku