I vy jste se nechali svést?

17. 3. 2018

Evangelium: Jan 7, 40-53

Když někteří ze zástupu slyšeli Ježíšova slova, říkali: „To je skutečně ten Prorok!“ Druzí zase: „To je Mesiáš!“ Ale jiní namítali: „Copak přijde Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?“ Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce. Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku. Služebníci (velerady) se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: „Proč jste ho nepřivedli?“ Služebníci odpověděli: „Žádný člověk nikdy tak nemluvil.“ Farizeové jim na to řekli: „I vy jste se nechali svést? Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů? Leda jen tahle luza, která nezná Zákon – kletba na ně!“ Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl: „Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?“ Odpověděli mu: „Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.“ A každý se vrátil domů.

Zamyšlení:

I vy jste se dali svést? Otázka farizeů, která by mohla být klidně směrována i na nás. Co bys odpověděl? Já s hrdostí ANO. No dobře, nevím, jestli bych byl takový hrdina i ve skutečnosti, zvlášť pokud by mi za to hrozilo mučení, ale snad ano. Protože se to vyplatí!

A přece Ježíš – Bůh je i tak to nejvíce, co v životě máme, tak co lze více ztratit? Život? Přece sám Kristus řekl: „Kdo ztratí svůj život pro Mě, nalezne ho.“ Tak potom čeho se tak obáváme?

Vím, není to vždy jednoduché přiznat se k víře, zvláště pokud cítíme, že bychom byli v totální menšině a že bychom tím utrpěli na cti (ano, mluvím v první řadě o sobě). Ale pomalu zjišťuji, že bojovat za Pána se vážně vyplatí, nikdy to nevyjde nazmar a Bůh nás nikdy nenechá v boji za Něho samotné. Plus nás za to čeká věčná odměna v nebi, což je více? A jako bonus, někoho tím můžeme povzbudit a pomoci mu přiblížit se k Pánu.

Plug and Pray:

Pane, věřím Ti, že vše, co konáš a ještě vykonáš v mém životě je jen a jen pro mé dobro. Také věřím všem Tvým slovům, která jsou zaznamenána v Bibli, tak mi prosím pomáhej i podle nich žít a nenechat se stáhnout davů psychózou tohoto světa, která jde jednou jedním směrem, jednou druhým, ale téměř nikdy ne tím správným. Prosím Tě, sesílej na nás svého Ducha, nejlepšího poradce na světě.

V akci:

Pojď se mnou do toho a staň se rovněž Nikodémem, který používal více svůj rozum a smysly, než by měl slepě poslouchat příkazy a zákazy farizeů. Zkus se dnes zamyslet, kdyby byla někde negativní zmínka o Ježíši, Církvi, ale i kdyby si zaslechl falešné klepy a pomluvy o nějakém člověku, co je na tom PRAVDA, a když zjistíš, že nic nebo velmi málo, zkus přinést druhým opravdovou Pravdu, Cestu a Život. Přece, kdo je pro tebe Ježíš?

Bonus:

Lifehouse – Everything

Zpět na titulní stránku