Hle, služebnice Páně

20. 12. 2017

Evangelium: Lk 1, 26-38

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení:

Anděl dnes přichází k Marii a zvěstuje jí, že bude Boží Matkou. Řekli bychom si, asi trošku škrt přes rozpočet: Maria si plánovala vdát se za Josefa, mít spolu s ním rodinu. A z ničeho nic je zastíněná Duchem a počne Božího Syna. Marie nevěděla, co se dále bude dít v jejím životě, ale věřila! My máme také často plány, kam půjdeme, co budeme dělat, kolik budeme mít dětí, aut a psů, kam budeme jezdit na dovolené… A stačí náznak změny v našich plánech a už se řítíme jako domeček z karet. Přijde nám zatěžko říct si Mariino: „Hle, služebník / služebnice Páně, ať je tak, jak jsi řekl Ty, Pane!“

Plug and Pray:

Pane, nauč mě prosím říkat Ti ano za každých, i můj rozum obcházejících, okolností. Vím, Bože, že jsi dobrý a miluješ mě, proto stojíš při mně a čekáš na mé ano, abych Ti dovolil nést kříž spolu se mnou. Tak přijď, Pane Ježíši, věřím Ti.

V akci:

Pokud se stane něco neočekávaného, ​​nepříjemného a budu muset změnit všechny své plány zkusím do toho pozvat Marii, aby mi pomohla říct ano a věřit.

Bonus:

Zkusme navzdory neznalosti budoucnosti věřit. Tak, jako Marie…

 

Zpět na titulní stránku