Důvěřovat Božím příslibům skrze Lásku, kterou jsme milováni

14. 12. 2017

Evangelium: Mt 11, 28 – 30

Ježíš se ujal slova a řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Zamyšlení:

Jaké břemena neseme? Břemena strachu, nedůvěry, výčitek…

Duchovní život se nám tak zkomplikoval, až si myslíme, že potřebujeme prostudovat ohromně hodně materiálu z teologie a dospět k několika titulům, abychom ho pochopili – dříve, než se ho pokusíme naplno žít. Po namáhavém hledání, snažení a tápání v slepých uličkách jsme se naučili zejména díky vztahům v rodině, že je to v podstatě jednoduché. Tak jednoduché, že potřebujeme jednoduchost dítěte. Důležitá je totiž jediná věc. A to je LÁSKA, ale ne naše láska k Bohu, ale JEHO láska k nám. Potřebujeme uvěřit bezpodmínečné Boží lásce, která nám nabízí RADOST z pokoje v JEJÍ přítomnosti. Potřebujeme jí předávat vše, sebe nevyjímaje, aby nás Duch Boží uzdravoval a proměňoval Boží láskou.

Plug and Pray:

„V obrácení a zklidnění bude tvá záchrana; v utišení a důvěře bude tvá síla,“ píše Izaiáš.

Pane, toužím uvěřit tvé lásce a dobrotě, že přichází ke mně první a já na ni jen odpovídám. Ne ze strachu, ne z povinnosti, ale z lásky a v ovzduší díků.

V akci:

Dovolím Bohu nechat se Jím milovat, protože je to podstata mého křesťanského povolání. Právě otevřením se Boží lásce začíná proměna mého života. Není tak snadné to přijmout, zvláště kvůli mé pýše. Pane, odpusť.

Bonus:

Důvěřuj Bohu

Zpět na titulní stránku