Dostat znamená někdy dát všechno…

13. 3. 2018

Evangelium: Jan 5, 1-3. 5-16

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!’„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď‘?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.

Zamyšlení:

I my (ty, já) se nacházíme občas mimo dění: jako ten, který nemohl, i když chtěl moc – moc se jít vykoupat se všemi a radovat se společně s nimi, být jako oni (noví). Asi by dal i opravdu všechno, z toho mála, co v té chvíli měl. V té chvíli ho uviděl sám Ježíš. „Chceš se radovat s nimi?“ „Pane, vždy když chci učinit něco krásného, správného, tak jsem slabý, shodí mě, nepodpoří a já sám mám málo lásky!“ (Čili mě vždy předběhnou a nemám sílu ani nohy, abych sešel do rybníka a vykoupal se).

Plug and Pray:

Pane, Děkuji Ti za každou mši svatou, za každou zpověď. Prosím, ochraňuj mě, mé, co nosím v srdci, abychom nehřešili a neoddalovali se od Tebe a milosti posvěcující.

V akci:

Pokus se uvědomit si, jak je fajn, že žiješ, že máš vždy na výběr. Buď dobrem pro své okolí i přesto, že vítr fouká někdy proti Tobě. Ježíš to ví.

Bonus:

Buď rád za to, co máš…

 

Zpět na titulní stránku