Dnešní půst

2. 3. 2017

Evangelium: Mt 6,1-6. 16-18

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Zamyšlení:

„A když se postíte, nebuďte zamračení jako pokrytci.“ Kdy ses naposledy postil kromě dneška? Kdy jsi viděl naposledy někoho postit se a radovat se z toho? Zdá se, že dnešní svět se už zapomněl postit. Chceme všechno a hned. Přestáváme vidět smysl v tom, abychom dnes nejedli maso, abychom si odepřeli oblíbený seriál, abychom nešli do kina a dali peníze na něco jiného. A ještě to dělat potichu. „Ale když ty dáváš almužnu, ať neví tvá levice, co činí pravice.“ Když už něco dělám, ať o tom všichni vědí. Když mě bolí hlava, musím si přece postěžovat, když jsem přispěl bezdomovci, ať o tom lidé vědí. Lidé už na půst zapomněli. Protože půst něco stojí. Půst je dnes tak nepopulární slovo. Kdo se ještě na půst těší? Kdo má z něj dnes radost. Bůh tě dnes zve do tohoto půstu, hledat, co ti v tomto půstu chce ukázat, poslouchat co ti chce říct. Možná je čas, znovu objevit, o čem je půst pro tebe.

Plug and Pray:

Pane, odevzdávám ti dnes celý nejbližší půst. Chci se skrze něj přiblížit k Tobě. Tak jako ty jsi vyšel na 40 dnů na poušť modlit se. Učiň mě citlivým na tvůj hlas, aby mě všechno, co budu v postní době dělat, přibližovalo k Tobě. Amen.

V akci:

Budu dnes přemýšlet nad tím, co v mém životě nefunguje, co ode mne chce Bůh, abych tento půst změnil a naplánuji si, jak konkrétně budu plnit toto předsevzetí, řeknu o tom někomu, aby mě mohl podpořit.

Bonus:

Papež František o půstu

Zpět na titulní stránku