Dnes lituji

6. 3. 2017

Evangelium: Lk 5, 27-32

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“

Zamyšlení:

Ježíšovo vyznání „Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky, aby se obrátili“ v nás během tohoto postního období rezonuje jaksi silněji. Většinou své hříchy, slabosti a prohřešky odkládáme na stranu, snažíme se na ně nemyslet, ignorujeme je. Zastavme se dnes na chvíli a zapřemýšlejme. Ve které oblasti nejvíce padáme? Který hřích opakujeme nejčastěji? Nezůstaňme ale pouze při rozmýšlení, jednejme! Nebojme se jako Lévi zanechat všechno a jít za Ježíšem.

Plug and Pray:

Ježíši, odpusť nám naše každodenní prohřešky a prosíme Tě, nepřestávej nás volat, dokud neodpovíme na Tvé volání a nebudeme Tě bezpodmínečně následovat. Amen.

V akci:

Dnes odolám pokušení, hřích odložím na zítra. Toto budu opakovat každý den.

Bonus:

I když nás hřích přemáhá, Ježíš stále čeká.

https://www.youtube.com/watch?v=uFRYdGihOl4

 

 

 

Zpět na titulní stránku