Díky za Tvou službu

1. 3. 2018

Evangelium: Mt 20, 17-28

Když se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma, vzal si stranou dvanáct učedníků a na cestě jim řekl: „Teď jdeme do Jeruzaléma. Tam Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Tu k němu přistoupila matka Zebedeových synů se svými syny a padla mu k nohám, aby ho o něco požádala. Zeptal se jí: „Co si přeješ?“ Odpověděla mu: „Poruč, aby tito dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království.“ Ježíš na to řekl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já budu pít?“ Odpověděli: „Můžeme.“ Řekl jim: „Můj kalich sice pít budete, ale udělovat místa po mé pravici a levici není má věc, ta místa patří těm, kterým jsou připravena od mého Otce.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na ty dva bratry. Ježíš si je však zavolal a řekl: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Zamyšlení:

Matka Zebedeových synů prosila Ježíše o speciální místo pro své syny. Matky jsou už prostě takové. Chtěly by pro nás jen to nejlepší. Starají se o nás, obětují nám svůj čas, svou kariéru a častokrát i život. Jsme jim za to vůbec vděční? Poděkovali jsme někdy své mámě za to všechno, co nám dala? Nebo jsme si toho vůbec nevšimli? To vše, co pro nás dělá… Jak se stará o teplo a čistotu domova, o naše hladová bříška, o všechno to, co je třeba.

„Jako Syn člověka se nepřišel dát obsluhovat, ale sloužit a položit svůj život…“

I naše mámy za nás „položily svůj život“, dokonce nám občas i slouží. Je krásně vidět život matky, která dává svým dětem všechno. Pokud takovou máš, měl bys být velmi vděčný.

Plug and Pray:

Pane, děkuji Ti za život, za mé rodiče, za to, že mě přijali jako dar od Tebe. Chci se dnes za ně modlit, prosím, požehnej jim. Dej se jim víc poznat. Děkuji Ti, že je mám!

V akci:

Dnes budu s rodiči mluvit více než jindy. Pokud mi něco přikážou, poslechnu napoprvé. Poděkuji jim a pomodlím se za ně.

Bonus:

Maminky:

Without kids vs. with kids

How your life changes when you have kids goo.gl/kOmORH 👨‍👩‍👧‍👦

Zveřejnil(a) Bright Side dne 6. prosinec 2016

Tatínci:

 

Zpět na titulní stránku