Dělat dobro s Boží pomocí…

15. 2. 2018

Evangelium: Lk 9, 22 – 25

Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“

Zamyšlení:

„Kdo chce jít za mnou, ať KAŽDÝ DEN vezme svůj kříž a NÁSLEDUJE MNE…“. Je to docela náročná představa: každý den. Dnes, zítra a pak zas. Dlouhá řada dní a každodenních malých křížů: Odpustit bližnímu, splnit svůj slib či předsevzetí, věnovat čas, úsměv, trochu lásky někomu, kdo to právě potřebuje nebo snést něco nepříjemného, přijmout toho druhého (nebo i sebe) i s tím, co mi vadí … Jeden den se to ještě dá vydržet, možná i dva nebo pár dalších. Teprve včera začal půst, tak to snad ještě půjde. Alespoň, dokud je odhodlání ještě živé. Ale 40 dní to je docela dost, ne? A co potom? Vypadá to tak, že Ježíš žádá nemožné. Sám člověk to přece nikdy nedokáže…

Sám opravdu ne, a proto Ježíšovo pozvání pokračuje: Následuj mě každý den a tedy dnes. Ne včera, ne až zítra, ale dnes a každý den znovu mě zve nehledět na řadu potíží, ale na Něj samého. On je vždy první připraven nést můj dnešní kříž. Tak jak zde byl včera, je i dnes, bude i zítra a i potom. Nemusím se bát. Ježíš nežádá mou bezchybnost, ale vytrvalost, byť v každodenním vstávání z mých neúspěchů. A nemusím vstávat sám. On mi ruku podává vždy.

Co je mým dnešním křížem? Dokážu v něm poznat Ježíše, který mě čeká? Přijmu dnes Jeho pomoc?

Plug and Pray:

Pane, pomoz mi, prosím, vidět Tě v tomto dni, v jeho radostech i potížích, v lidech, které dnes potkám. Dej, abych se uměl na ně dívat s láskou. A když i padnu, pomoz mi vstát a kráčet dál bez strachu, v důvěře, že Ty jsi vždy při mně. Amen.

V akci:

Musíš se dnes učit? Jdeš do práce? Setkáš se s někým nepříjemným? Je třeba uklidit, nebo dotáhnout věci, které mohl udělat kdokoliv? Zkus dnes něco z toho udělat s láskou a trpělivostí. Představ si, že Ježíš je tehdy u Tebe a pros Ho o pomoc. Pokud se Ti to i nepodaří, nebuď smutný a zkus to znovu. Hodně štěstí J.

Bonus:

Někdy stačí začít a pomoc přijde…

Zpět na titulní stránku