Dát to nejlepší

10. 4. 2017

Evangelium: Jan 12,1 – 11

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u stolu. Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který ho měl zradit, však řekl: „Proč se ten olej neprodal za tři sta denárů a nedalo se to chudým?“ To řekl, ne že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: spravoval pokladnu a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš odpověděl: „Nech ji. Ať jej uchová pro den mého pohřbu. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte.“ Velký zástup židů se dověděl, že je tam, a tak přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Velekněží tedy rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnoho židů kvůli němu odcházelo a věřilo v Ježíše.

Zamyšlení:

Marie vzala drahý vzácný olej, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je vlastními vlasy… Tak moc chtěla uctít Ježíše… Chtěla mu dát to nejlepší, co má. Žádné zbytky. Věděla totiž, kdo je Ježíš. Věděla, s kým má „co do činění“. Věděla, že ten, který přišel do jejich příbytku, je Boží Syn! Mesiáš, který vzkřísil jejího bratra Lazara…

Zkusme se i my zamyslet nad tím, co dáváme Bohu. (Dokážu si na modlitbu vyhradit nějaký čas, ještě než padnu únavou do postele?) A co dáváme druhým. (Když mě o něco poprosí rodiče, nezůstane při tom, že to jen obrblu? A co kamarádi / spolužáci? Jsem ochotný a laskavý?) Pokusme se ze sebe nedávat jen jakési „drobky“. Funguje je to totiž docela jednoduše – čím víc dáš, tím víc dostaneš.

Plug and Pray:

Pane, dnes Ti nabízím sebe, své ruce. Toužím po tom, abys skrze mne konal, abys mě udělal nástrojem ve svých rukou. Pomáhej mi vydat ze sebe jen to nejlepší, ke Tvé chvále a slávě, Pane.  Amen.

V akci:

Pokusím se dnes Bohu obětovat to nejlepší. Jak? No v první řadě, nemusí to být nic „extra hrdinského“. A vlastně, možná je největším hrdinstvím přemoci sebe sama – udělat práci / úkol, do které se nám vůbec nechce, s láskou a s úsměvem a nabídnout to jako oběť Pánu.

Bonus:

Pokud stále nevíš, s kým máš co do činění ☺ – Toto je můj Král!

Zpět na titulní stránku