Co to říkají, je to důležité?

15. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 17,10-13

Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“ Odpověděl: „Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

Světu patří silný hlas, který má obrovskou moc. Dokáže člověka vyhodit na horu slávy a stejně tak i shodit do propasti. Je vůbec důležité, co říká svět? Jak hlasitě diktuje? Důležitější jsou blízcí, vztah s Ježíšem, správný přítel, rodiče… Mnohokrát vidíš leccos. Nedovol, aby se Ti podlomily nohy nebo abys zůstal znechucený. Člověk, který dokáže klečet před Bohem, může stát před celým světem. Jdi a čekej, kým jsi, kdo jsi. Poslouchej srdce a své svědomí, zpovídej se. Mluv o všem. J

Plug and pray:

Pane, dej, aby pokoj, který Ty dáváš, byl nejlepším pokrmem pro mě a mé okolí. Tehdy získám všechno.

V akci:

Hledej sebe samého ve službě druhým. Někdy stačí i velký úsměv.

Bonus:

Jsem hoden být dítětem Božím?

https://www.youtube.com/watch?v=lltEqOkbH5I

Zpět na titulní stránku