Co dodržuješ ty?

22. 3. 2017

Evangelium: Mt 5, 17-19

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třebas i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký.“

Zamyšlení:

Dnešní doba se nás pokouší přesvědčit o tom, že pohled na sebe a svět kolem si máme vytvořit podle sebe: „Vždyť je to takové příjemné…“ – „No a co, vždyť i jiní to tak dělají, tak proč ne i ty? „- A podobně to je i s přístupem k víře: „Já Církev neuznávám. Ta je na nic, já věřím Bohu!“ „Čekat se sexem do manželství? Vždyť nebudu přece kupovat zajíce v pytli!“ Ježíš nám dnes jasně říká, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. A když ho nezrušil Ježíš, jakým právem ho rušíme my?

Plug and Pray:

Pane Ježíši dej, abychom našli odvahu následovat tě i ve chvílích, které budou náročné, nepříjemné, abychom vytrvali a tak následovali tvůj příklad, který jsi nám zanechal. Amen

V akci:

Přemýšlej nad tím, zda jsou věci, které ohledně víry nedodržuješ jen proto, že ti nevyhovují a zkus je změnit.

Bonus:

On vložil do nás kousek ze sebe.

Zpět na titulní stránku