Chceš, aby našel i tebe?

11. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Mt 18,12-14

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Jsme jako ovečky, které mají svého nejlepšího pastýře, ale občas máme chuť vyjít z davu a procházet po různých chodnících vlastní cestou a i když máme stejný cíl jako ostatní ovce, stále nás to táhne někam daleko. Občas si to ani sami neuvědomíme a ocitneme se uprostřed lesa mezi vlky. Náš pastýř by byl pro nás ochoten opustit celé stádo, jen abychom se vrátili zpět, protože on nás chce ochránit a přinést na to nejkrásnější místo, a to do nebe. Je pro nás ochoten vzdát se všeho. Ví, že nejsme dokonalí a že možná ještě párkrát opět opustíme naše stádo, ale i tak nás miluje a ví, že ať jsme jakkoli daleko od něj, jeho láska nás přitáhne zpět k němu.

Plug and pray:

Pane, prosím nedovol, abych se stal ovečkou, která se navždy vytratí a nikdy nenahlédne do tvého království, ale aby mě každý krok i po špatné cestě vedl zpět k Tobě.

V akci:

Zkus se zamyslet nad tím, jaký máš vztah s Pánem Bohem a pomoz mu najít další ztracené ovečky a přivést je na cestu k němu.

Bonus:

Nic mi nechybí J

Zpět na titulní stránku