Buďme milosrdní

26. 2. 2018

Evangelium: Lk 6, 36-38

Ježíš řekl svým učedníkům: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

Zamyšlení:

Jak by to bylo jednoduché být milosrdný ve svých rodinách, být milosrdným k přátelům, zaměstnancům. Každý den být laskavým, odpouštějícím a obětavým člověkem. Pán nám dává v dnešním evangeliu další návod na plnohodnotný a naplněný život.

Povzbuzuje nás, abychom se zcela jednoduše podívali na nebeského Otce, který byl milosrdný vůči každému, koho potkal. Ať už to byl celník nebo cizoložnice. Povzbuzuje nás ke každodennímu životu s nálepkou milosrdenství, a to právě vůči svým blízkým, vůči okolí, kde „fungujeme“.

,,Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Pán nás varuje před nespravedlností a naopak opět povzbuzuje ke štědrosti. Pokud my dokážeme být štědrými, Pán nás za to odmění a požehnáním ať už zde na zemi, nebo ve věčnosti.

Plug and Pray:

Pane, velmi toužím stát se milosrdným. Být nápomocný pro své okolí, nebát se být jiným a lepším. Ukázat svou štědrost v podobě úsměvu, koupení rohlíků hladovému, nebo podpoře modlitbou. Pane, prosím Tě o otevřené srdce, ať se mé srdce připodobňuje tomu Tvému. Amen.

V akci:

Dnes je velký den. Dnes ukážu světu, že i já umím být milosrdný a štědrý. Proto dnes koupím něco sladkého a daruji to člověku, od kterého nejméně očekávám zpětnou vazbu.

Bonus:

Buďme kapky milosrdenství

Zpět na titulní stránku