Boží dary

9. 3. 2017

Evangelium: Mt 7, 7-12

Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? Nebo když poprosí o rybu, že mu dá hada? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“

Zamyšlení:

Ježíš nás vyzývá k hlubšímu vztahu k Bohu Otci, to by nebylo nic zvláštního, protože takovou výzvu nám zaslal už mnohokrát, ale teď nám říká, abychom mu plně důvěřovali. Dokonce až tak, že ho máme o všechno prosit, máme mu klepat na srdce, máme ho hledat a najdeme ho a zakončuje to krásným přirovnáním k lidským otcům.

Kolikrát se stalo, že jsme naštvali rodiče a prosili jsme je o odpuštění a druhý den nám dali snídani, udělali nám čaj, odvezli nás do školy, jako by se nic nestalo. Nestalo se, že bychom místo snídaně, dostali kameny. Místo svačiny slupky od brambor. Místo čaje špinavou vodu, nebo nám vzali boty, aby se nám do školy šlo hůř. Přesně to dělá i Bůh, ale lépe. Když si představíme, že naši rodiče se možná tváří, že zapomněli, ale občas si na to vzpomenou a „připomenou“ nám naše hlouposti, možná už časem jen tak, ze žertu, tak si můžeme být jisti, že Bůh se k našim pokleskům již nevrátí. On totiž dokonale zapomněl. A když někdo, kdo nedokáže dokonale zapomenout, nám dává dobré věci, o co víc nám dává Ten, kdo nás miluje dokonale? Ježíš nás dnes zve o tom rozjímat.

Když prosíme, projevujeme svou závislost. Prosba nás dělá pokornými a navíc jí dáváme našemu Bohu možnost projevit se jako Otec. Takto poznáváme Jeho lásku k nám. Ve své prosbě se nemáme řídit egoismem, pýchou, lakomstvím ani závistí. Je třeba se však Pána při modlitbě ptát, zda to, oč prosíme, nám pomůže milovat ho více a lépe plnit Jeho vůli

Plug and Pray:

Pane, nauč mě pokorně prosit, přijmout tvou vůli a už nyní se radovat z darů, které máš pro mě připravené. Vždyť ty jsi můj Otec, který ví, co potřebuji. Amen.

V akci:

Dnes si zkus najít speciální čas a řekni Bohu své prosby – jdi na mši sv., zavři se do svého pokoje … Pros za ty věci, které máš teď v srdci a pak se zkus na to podívat očima Otce, který tě miluje.

Bonus:

Následující video je krásným důkazem toho, co řekl Ježíš: „Proste a dostanete.“ V tomto videu je příběh ženy, která v roce 2012 přišla do USA ze Súdánu. Byla těhotná a měla s sebou dvě děti. Její manžel zůstal v uprchlickém táboře a oba si už mysleli, že se nikdy neuvidí. S pomocí místních obyvatel, kteří jí pomohli s administrativou a žádostmi, se jim podařilo po 3 letech manžela dostat do USA. Jaké bylo jejich vítání? Jaké to bylo vidět svého 3-letého syna poprvé? Podívejte se na toto video a pochopíte, jak se na této rodině splnila Kristova výzva.

http://www.godtube.com/watch/?v=Y7ZLDLNX

Zpět na titulní stránku