Bohu nic není nemožné

8. 12. 2018

Evangelium na dnešní den: Lk 1,26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Při čtení Zvěstování si stále představuji tu situaci, velmi mladá dívka, které ještě ani netuší, kam se má ubírat její život. Vychovaná v chrámu, už nemá rodiče a je zasnoubená zralému muži … Kdoví jakou představu měla tehdy Marie? V ten den se změnil celý její život. Přišel anděl a zvěstoval jí, že bude Matkou Božího Syna. Myslím, že „dnešní“ žena by se lekla, že je to příliš. Mnohdy vidíme, že dnešní dívky a ženy, a také muži, utíkají od odpovědnosti, od rozhodnutí, od problémů. Hledají důvody, chtějí mít všechno tak dokonalé a podle sebe, vždyť „já“ je na 1. místě. To nám ukazuje tato společnost. Maria však reaguje jinak. Neptá se proč. Nemá výmluvy. Ptá se jak, protože si to neumí představit, neboť měla možná jiné sny. Obrat nastává po slovech anděla, že „Bohu nic není nemožného.“ Maria se už neptá nic, pouze svolí. Pochopila! Jsem služebnice Páně. Výraz totální odevzdanosti a 100% důvěry, že Pán se postará. Přijetí odpovědnosti v neuvěřitelné svobodě a lásce k Bohu.

Jak je to s mou odpovědností vůči životním situacím? Řeším všechno sám a spoléhám se na své síly? Nebo to dokážu „pustit“ a v pokorné důvěře odevzdat Bohu své problémy a starosti? Dokážu si připustit svou nemohoucnost?

Plug and pray:

Drahá mamko Maria, nauč mě, prosím, pokorné důvěře, chci být odvážný a nebojácný jako Ty, Maria. Nauč mě odevzdat život Bohu, neboť On má pro mě nejlepší plán.

V akci:

Dnes si vzpomenu na slova sv. Pavla: „…když jsem slabý, tehdy jsem silný.“ Neboť síla Boha se projevuje v našich slabostech a On začíná, kde my končíme. Předám dnes vše na oltář před Svátostí oltářní.

Bonus:

Neboj se- Stop Worrying | Inspirational Christian Video

https://www.youtube.com/watch?v=grTuXo1hqN4

 

Zpět na titulní stránku