Bláznivá Láska

30. 3. 2018

Evangelium: Jan 13, 1-15

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu. Proto vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Tak přišel k Šimonu Petrovi. Ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“ Ježíš mu odpověděl: „Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později.“ Petr mu řekl: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ Ježíš mu odpověděl: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Šimon Petr mu řekl: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo se vykoupal, potřebuje si umýt jen nohy, a je čistý celý. I vy jste čistí, ale ne všichni.“ Věděl totiž, kdo ho zradí; proto řekl: „Ne všichni jste čistí.“ Když jim tedy umyl nohy, zase si vzal na sebe své šaty, zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“

Zamyšlení:

„Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se Boží lásce začíná proměna našeho života. Není tak snadné ji přijmout, zvláště kvůli naší pýše. Ta nezřídka na sebe bere podobu hrbaté pokory, kterou se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce k nám a často ani nevíme proč. Skrytě se obáváme, že přece není možné, aby nás Bůh miloval až tak, že bez ohledu na naše slabosti a hříchy jsme pro něj někým drahým, vzácným, aby s námi toužil být, sdílet a dělit se o to nejdražší, co má. Ale Pán nás předchází svou láskou, která nás dělá schopnými milovat. On nás hledá jako první a podněcuje nás k tomu, abychom my hledali Jeho. On jako první po nás touží a svou touhou odkrývá a provokuje naši touhu po něm, svou důvěrou probouzí naši důvěru, svou pokorou nás vede k pokoře a tím, jak nám slouží, nás uvádí do služby „. (Vojtech Kodet)

Plug and Pray:

Pane, díky Ti, že jsi přišel do mého života jako milosrdný Bůh a přemáháš mou pýchu láskou. Promiň mi, prosím, že se někdy v skrytu obávám, že přece není možné, abys mě miloval bez ohledu na mé slabosti a hříchy. Dej mi milost vnímat očima víry, že jsem pro Tebe někým drahým a vzácným, a že neskonale toužíš po mé společnosti. Amen.

V akci:

Budu se snažit překonat strach z toho, že nejsem dostatečně milovaný. Budu prosit Pána za to, aby co nejdříve odstranil nedostatek mé víry v Jeho všemohoucnost. Chci otevírat svou mysl pro zázrak Boží Lásky a nepodmiňovat ji jako Petr v dnešním evangeliu.

Bonus:

Podívej se na toto video.

http://www.tvnoe.cz/video/151

 

Zpět na titulní stránku