ANO pro Jeho vůli

8. 12. 2017

Evangelium: Lk 1, 26 – 38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Zamyšlení:

Dnešní úryvek z evangelia si čteme pravidelně každý rok na začátku adventu. Anděl Gabriel navštěvuje Marii a vede s ní dialog, ve kterém jí zvěstuje Boží vůli. Mariino pokorné ANO otevírá cestu spásy – žádná odpověď v dějinách lidstva nebyla tak důležitá jako tato! Bůh k Marii promlouvá skrze anděla, posla. Z řeckého překladu jméno Gabriel znamená „Bůh je silný“ nebo „Boží síla“. A stejně jako zvěstoval Marii tuto zprávu, tak skrze anděly (naše rodiče, příbuzné, kněze, zasvěcené, přátele…) často zvěstuje i nám Jeho vůli. Snažme se být více vnímaví na posly, které nám Pán posílá do našich životů, protože i v našich životech chce Bůh dělat velké silné věci a čeká na naše svobodné ANO. Velké věci nemusí být velké věci, jak je chápe dnešní svět, ale mohou to být velké věci pro náš život, které změní náš malý svět kolem.

Plug and Pray:

Pane, prosím Tě o pomoc, abych byl stále více vnímavý na Tvé posly v mém životě.

V akci:

Abych byl dostatečně vnímavý na Boží posly, potřebuji čisté srdce. Najdu si čas a dnes nebo v nejbližších dnech přistoupím k svátosti smíření, abych mohl adventní čas prožít jako tu nejlepší přípravu na Jeho narození.

Bonus:

Velebí má duše Pána

https://www.youtube.com/watch?v=7R4mwJUZ95Y

 

Zpět na titulní stránku