Ale já ho znám. A kdybych řekl: Neznám ho, byl bych lhář jako vy. Ale já ho znám a jeho slovo zachovávám.

22. 3. 2018

Evangelium: Jan 8, 51-59

Ježíš řekl židům: „Amen, amen, pravím vám: Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“ Židé mu řekli: „Teď už jsme si jisti, že jsi posedlý zlým duchem. Umřel Abrahám, stejně i proroci

a ty tvrdíš: `Kdo zachovává mé slovo, nezakusí smrt navěky!‘ Jsi ty snad větší než náš otec Abrahám? On umřel, stejně i proroci umřeli. Co ze sebe děláš?“ Ježíš odpověděl: „Kdybych oslavoval sám sebe, moje slova by nic neznamenala. Je to můj Otec, který mě oslavuje, o kterém vy říkáte: `Je to náš Bůh!‘ Vy jste ho nepoznali, já však ho znám; a kdybych řekl, že ho neznám, byl bych lhář stejně jako vy. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se.“ Židé mu namítli: „Není ti ještě ani padesát let

a viděl jsi Abraháma!“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Dříve než byl Abrahám, já jsem.“ Tu popadli kameny, aby po něm hodili. Ježíš se však skryl a vyšel z chrámu.

Zamyšlení:

Ježíš nám dnes připomíná velmi důležitý aspekt duchovního života – jednotu ve vztahu s Otcem, která pramení z poznání Otce, který k nám posílá svého Syna v podobě člověka.

Když chtěl Ježíš Židům předat pravdu o Slovu, které jediné má tvůrčí sílu, Židé se proti němu vzbouřili. Jejich vzpoura souvisela především s jejich malou vírou. A jak je to s mým postojem v poznání Boha? Mám snahu poznat Ho ve vztazích s lidmi, studiem Písma, nebo přijetím názoru, který mi v dobrém úmyslu nabízejí jiní lidé? Názory jiného člověka mě nemohou ohrozit. Naopak, moudrostí jiných se mohu pouze obohatit. To je pomůcka na mé cestě zrání.

Plug and Pray:

Pane, vstupovat do vztahu s Tebou je výsada. Já opravdu nemusím, ale z tvé milosti smím znát a zachovat Tvé Slovo. Ať nepatřím mezi ty, kteří dokážou kamenovat člověka pro odlišnost názoru či postoje k poznané pravdě. Amen.

V akci:

Sáhni po knize autora, jehož moudrost tě obohatí

Bonus:

Pane, ty jsi můj přístav

Zpět na titulní stránku