Adventní duchovní obnova

16. 11. 2017

Srdečně vás zveme v sobotu 9. prosince na adventní duchovní obnovu s P. Vítem Hlavicou, farářem v Kroměříži. V našem farním společenství můžeme zažít společné povzbuzení a radost v srdci z očekávání narození našeho Spasitele. Součástí obnovy bude i mše svatá.

Zpět na titulní stránku