Adorační den ve farnosti

18. 1. 2022

Nový rok 2022, první týden, sobota, 8. ledna. Tento den jsme měli možnost strávit s Eucharistickým Ježíšem při celodenní adoraci v našem kostele.

Zúčastnili jsme se tiché adorace, i té moderované, do které se aktivně zapojila snad všechna společenství naší farnosti. Co lepšího si můžeme přát, než začít nový rok s Tím, kdo nás miluje bez podmínek, kdo všemu dává smysl, a ví, co je pro nás nejlepší?
A my můžeme JEN přijít, nechat své já chvíli mlčet a být s NÍM. A adorace v kostele je tím nejúžasnějším místem.
Každý, kdo chce, to může zažít, vyzkoušet, prostě přijít do kostela každý čtvrtek v 15 hodin k tiché adoraci.

Eva Gasnárková

Zpět na titulní stránku