Výuka náboženství

Milí rodiče,

máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu Náboženství. Chceme, aby Vám náboženská výchova byla pomocí při výchově Vašich dětí a plnění slibu, který jste dali Bohu při jejich křtu. Současně je možné přihlásit i děti nepokřtěné, pokud uznáte za vhodné, aby se děti seznámily s křesťanskými hodnotami.

U dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, je nutná alespoň dvouletá návštěva náboženství.

Těším se na spolupráci při výchově dětí ve víře.

Josef Zelinka – farář

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

1. a 2. ročník ČTVRTEK 11:50 – 12:35
3. ročník ČTVRTEK 13:00 – 13:45
4. a 5. ročník PONDĚLÍ 13:00 – 13:45
6. a 8. ročník
PONDĚLÍ 14:00 – 14:45

Výuka náboženství začíná v pondělí 9. 9. 2019.