Výuka náboženství

Milí rodiče,

máte možnost přihlásit své dítě do nepovinného předmětu Náboženství. V něm se děti učí dívat kolem sebe, objevovat dobro a lásku v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Bibli a chovat se tak, aby nám všem na světě bylo spolu dobře.

Chceme, aby Vám náboženská výchova byla pomocí při výchově Vašich dětí a plnění slibu, který jste dali Bohu při sňatku a při křtu.

Na hodiny náboženství navazují páteční mše svaté s bohoslužbou slova přizpůsobenou pro děti. Hodinu přede mší svatou jsou děti zvány na společný nácvik zpěvů ke mši svaté. Dále na hodiny náboženství navazují další aktivity pro děti, např. vánoční besídka, vystoupení ke Dni matek, společné výlety, tábory…

U dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání, je nutná alespoň dvouletá návštěva náboženství.

Těším se na spolupráci při výchově dětí ve víře.

Jan Liška – pan farář

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

1. a 2. ročník ČTVRTEK 11:50 – 13:45
3. ročník ČTVRTEK 13:00 – 13:45
4. a 5. ročník STŘEDA 13:00 – 13:45
6. a 7. ročník
PONDĚLÍ 13:45 – 14:30
8. a 9. ročník + SŠ PONDĚLÍ 19:00 na faře

Výuka náboženství začíná v pondělí 10. 9. 2018.