Ohlášky na týden

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, 13.1.2019

  • SETKÁNÍ NA CHAMARTINU: setkání proběhne zítra od 10:00.
  • NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ: setkání na téma „eucharistie“ proběhne ve středu v 19:30 na faře v čajovně.
  • POZOR ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše svatá, která je obvykle slavena v pátek, bude slavena již ve čtvrtek 17.1. v 18:00 hod. Přesun je z důvodu adoračního dne ve Vlkoši.
  • PŘÍLEŽITOST K SOUKORMÉ ADORACI: příležitost k soukromé adoraci tento týden odpadá.
  • FLORBALOVÝ TURNAJ PRO MINISTRANTY: sportovní klání se uskuteční tuto sobotu 19.1. od 8:30 v Miloticích v tělocvičně ZŠ.
  • FARNÍ PLES 2019: přijměte srdečné pozvání na letošní farní ples, který se uskuteční v sobotu 19. ledna od 19:00 hod. v sokolovně. Lístky je možné zakoupit v sákristii nebo v Infocentru. Cena lístku je 150,-. Obracím se na vás s prosbou o dary do plesové tomboly. Své dary můžete nechávat v sákristii. Hlavní „sběrný“ den bude tento ČT od 14:00 – 17:00 hod na faře v čajovně.
  • SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ: další společná příprava proběhne příští neděli od 14:00 hod na faře.
  • SBÍRKA: 5.800,-

POŘAD BOHOSLUŽEB

PO

14.1.

18:00 Za + rodiče Mívaltovy, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu.

ČT

17.11.

18:00 Za + rodiče Kučerovy, + manžela, + sestry, za celou * a + rodinu.

NE

20.1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za celou * a rodinu.

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

 

ÚKLID V KOSTELE:

19. 1. Juříková Věra, Kaiserová Anna, Marčíková Stanislava

26. 1. Kaňovská Marcela, Presová Anna, Slavíková Dita