Ohlášky na týden

KVĚTNÁ NEDĚLE                                                                                              5. 4. 2020 VRACOV

 • POSVĚCENÉ RATOLESTI – KOČIČKY budou k dispozici v kostele tuto neděli od 11 hod., případně ve čtvrtek do rozebrání.
 • NOVÉ OPATŘENÍ: Až do odvolání je nařízeno sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí max. dvou osob.
 • PŘÍSTUP DO KOSTELA je nyní umožněn jen za účelem osobní modlitby za předpokladu dodržení nařízení vlády, což obnáší mít roušku na ústech, na jednom místě se mohou zdržovat max. 2 osoby, rozestupy aspoň 2 metry.
 • Ve svatém týdnu bude kostel otevřen:
  • Zelený čtvrtek od 13 do 18 hod.
  • Veliký pátek od 16 do 19 hod.
  • Bílá sobota od 9 do 18 hod.
 • Kněze lze v tomto týdnu v kostele zastihnout ve čtvrtek od 13 do 14 hod., v pátek od 16 do 17 hod., jindy kontaktovat na faře a na telefonu.
 • SVÁTOST SMÍŘENÍ je možná, když o ni věřící osobně požádají. Místem konání takové zpovědi nemůže být zpovědnice, ale zákristie, zavřený kostel, nebo jiný vhodný prostor. Je přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, vzdálenost 2 metry).
 • SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ může obdržet pouze ten, kdo asistuje při mši svaté. Vzhledem k současné situaci mají věřící využívat duchovní svaté přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.
 • NÁVŠTĚVU KNĚZE doma lze domluvit za účelem naléhavé individuální duchovní služby.
 • OBŘADY VELIKONOČNÍHO TRIDUA: Farář Josef Zelinka bude sloužit obřady na památku večeře Páně ve čtvrtek 9. 4, ve Vlkoši v 18:00 hod., obřady na památku umučení Páně v pátek 10. 4. ve Vracově v 15:00 hod. a velikonoční vigilii v sobotu 11. 4. ve Vracově ve 20:00 hod. Tato informace je k dispozici hlavně pro ty, kteří se chtějí duchovně propojit se svým knězem v čase obřadů.
 • MEŠNÍ ÚMYSLY NA DALŠÍ OBDOBÍ: Kdo má za současných podmínek zájem, aby se na jeho úmysl sloužila mše soukromě, může si ji objednat osobně, nebo přes telefon 731 621 127 a mailem favracov@ado.cz .
 • FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY na provoz farnosti a plánované opravy lze poskytnout do kasičky během času, kdy je otevřený kostel, nebo posílat příspěvky na č. účtu: 1441945389/0800. Z osobně předaných darů a kasičky se od 16.3. do současnosti vybralo 6 300,- Kč. Srdečné díky patří všem, kteří myslí i v této době na finanční podporu farnosti.

 

 

 

Pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera k Velikonocům 2020

 

Drazí bratři a sestry,

dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.

Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!

Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.

 

arcibiskup Jan

 

 

PRAKTIKOVÁNÍ VÍRY V RODINNÉM KRUHU

VELIKONOCE V RODINĚ: Věřící mohou využít inspiraci, jak prožít Velikonoční triduum na Youtube pomocí krátkých filmů, které lze najít pod názvem „Velikonoce v rodině“.

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs

https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U

https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0

https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

 

NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ PRO DĚTI otce Romana Vlka na každou neděli najdete na Youtube.

 

Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

SVATÝ TÝDEN na TV Noe

Květná neděle:

11:00 Mše svatá Květné neděle z Vatikánu

Zelený čtvrtek:

18:00 Mše svatá na památku Večeře Páně z baziliky sv. Petra

Velký pátek:

15:00 Toufarova křížová cesta

18:00 Památka Umučení Páně z Vatikánské baziliky

21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu

Bílá sobota:

21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánuské baziliky

Velikonoční neděle

11:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z náměstí sv. Petra v Římě

 

Přehled bohoslužeb na internetu: https://mseonline.cz/

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

na webových stránkách pastorace.cz

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

 

ÚKLID V KOSTELE:

4.4. Tománková Anna, Čejková Marie, Balajová Ludmila

18.4. Borovcová Marie, Mívaltová Filoména, Vávrová Františka