Ohlášky na týden

  1. NEDĚLE V MEZIODBÍ              17. 11. 2019 VRACOV
  • SBÍRKA minulou neděli činila 15 600,- Kč. Tuto neděli je sbírka na charitu.
  • DEN BIBLE: Během listopadu při příležitosti Dne Bible je možno přispět na Biblické dílo a šíření Písma svatého do kasičky označené plakátkem.
  • SETKÁNÍ FARNÍ RADY se koná ve středu 20. listopadu v 19:30 v čajovně. Na minulém setkání se probíral návrh, aby večerní mše sv. v zimním čase bývaly v 17 hod., což je v plánu od prosince. Pokud by k tomu byly nějaké připomínky, je možné je členům rady sdělit do středy.
  • MŠE SV. ZA + KNĚZE kyjovského děkanátu se koná ve čtvrtek 21. 11. v 9:00 hod. ve farním kostele v Kyjově.
  • OBNOVA ZASVĚCENÍ: Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále. Při té příležitosti se ve farních kostelích koná obnova zasvěcení lidstva Největějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Svátostí oltářní. Obnova proběhne po mši svaté, což bude i ve Vlkoši, takže před mší svatou nebude čas na zpovídání.
  • STOLNÍ KATOLICKÝ KALENDÁŘ na příští rok je možné si objednat v kostele na stolku do příští neděle.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

17.11.

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za * a + farníky naší farnosti

PO

18.11.

Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla 18:00 Za duše zesnulých dárců mešních fundací
ÚT 19.11. 6:30 tichá mše

22.11.

Památka sv. Cecilie 18:00 Za + Emilii Kocurkovu, * a + rodinu Kocurkovu a Matějíčkovu

NE

24.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:30 Za + manžela a celou * a + rodinu


NEDĚLNÍ ČTENÍ:

3.11. manželé Peřinovi

10.11. manželé Libor a Jana Juříkovi

17.11. p. Mrvová, p. Kopřivová

24.11. p. Presová, p. Paška

ÚKLID V KOSTELE:

2.11. Lukešová Marie, Kudlíková Anna, Novotná Jiřina

16.11. Prechtlová Kristina, Šašinková Anna, Šimková Marie

30.11. Říhová Lenka, Slámová Martina, Studénková Vlasta