Ohlášky na týden

14.NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 7.7.2019

  • VYŠEL FARNÍ LIST: farní lístek máme připravený vzadu na stolíku. V něm najdete všechny potřebné informace ohledně prázdninového režimu života farnosti.
  • SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ: setkání k přípravě na svátost biřmování proběhne dnes od 15:00.
  • POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉMU SETKÁNÍ „NA ROZLOUČENOU“: v neděli 21.7. bude mše slavena až v 15:00. Po mši svaté vás srdečně zvu ke společnému setkání na farní zahradu.
  • SBÍRKY: na církevní školy: 5.800,-; z minulé neděle 5.000,- následující neděli proběhne sbírka na splácení dluhu na opravu střechy.

POŘAD BOHOSLUŽEB

PO

8.7.

  18:00 Za rodiny v naší farnosti.

12.7.

  18:00 Za + Františku a Františka Fridrichovy, + syna a za celou * a + rodinu s prosbou o Boží požehnání.

NE

14.7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za + manžela Stanislava Otépku, + rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu.

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

7. 7. Miklendová Jana, Šebestová Lenka

14. 7. manželé Holkovi

21. 7. Mirek Vítek, Marek Miklenda

28. 7. manželé Němcovi

ÚKLID V KOSTELE:

6. 7. Repíková Marie, Švédová Ludmila, Zajicová Marie

20. 7. Tománková Anna, Čejková Marie, Balajová Ludmila