Ohlášky na týden

24.NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 15.9.2019

  • SBÍRKA minulou neděli činila 14 300 ,- Kč. Srdečné díky všem dárcům.
  • ČTVRTEČNÍ ADORACE bude každý týden a ohlašovat se bude pouze jakákoliv změna. Proto prosím dobrovolníky, aby se už bez vyzývání zapisovali pokaždé v neděli na další týden do rozpisu.
  • SBÍRKA POTRAVIN: Rektor kněžského semináře se na nás obrací s prosbou o sbírku proviantu pro seminář. Sbírají se trvanlivé potraviny, zavařeniny, ovoce, zelenina atp. Potraviny je možné přinést buď po večerní mši svaté v pondělí a v pátek, případně ve středu dopoledne v úředních hodinách.
  • SETKÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH: Úvodní setkání pro zájemce z řad dospělých o duchovní formaci bude ve středu v 19:30 v čajovně. Půjde o konzultaci možností, na co se v tomto roce setkávání zaměří.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

15.9.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za živé a zemřelé farníky naší farnosti

PO

16.9.

  18:00 Na úmysl dárce

ÚT

17.9.

 

6:30

tichá

Za * a + rodinu Gajdovu, Matuštíkovu a Mrákovu

20.9.

  18:00 Za + rodiče a prarodiče z obou stran

NE

22.9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za + rodiče a prarodiče Chytilovy, + manžela a Boží požehnání pro živou rodinu

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

1.9.   p. Presová, p. Paška

8.9.   Šašinková Anna, Šašinková Hana

15.9.   manželé Prechtlovi

22.9.   Jana Miklendová, Lenka Šebestová

29.9.   manželé Martinkovi

ÚKLID V KOSTELE:

31.8. Juříková Věra, Kaiserová Anna, Marčíková Stanislava

14.9. Novotná Marie, Mezihoráková Jarmila, Vybíralová Marie

28.9. Bělíková Anna, Mezihoráková Františka, Lopraisová Františka