Ohlášky na týden

  1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                  28. 6. 2020 VRACOV
  • SBÍRKA minulou neděli činila 3 100,- Kč.
  • SLAVNOST APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA je v pondělí 29. 6., což je doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. bude v 18:30 hod.
  • NEPŘÍTOMNOST KNĚZE: Od 1. do 10. července bude otec Josef na dovolené. V tu dobu bude zajištěna pouze nedělní mše sv. V případě naléhavé záležitosti je možné se obrátit na kněze v Kyjově, P. Vladimíra Mrázka, tel: 731 402 188. Mše svatá v neděli 5. 7. bude až v 11:15 hod. a bude ji sloužit P. Bedřich Horák z Mistřína.
  • NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH proběhne mimořádně už v pondělí 29. června v dopoledních hodinách.
  • SLAVENÍ PRVNÍ SOBOTY proběhne beze mše svaté. V 7:30 začne program růžence a rozjímání a na závěr bude svaté přijímání.
  • NÁRODNÍ POUŤ A DNY DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ příští víkend jsou přístupné jen na přidělené místenky.
  • PŘIHLÁŠKY DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ pro děti, které v září začnou navštěvovat výuku náboženství, jsou na stolíku a mohou se odevzdat do konce prázdnin. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. S ostatními dosavadními žáky se počítá i v příštím roce.
  • O CÍRKEVNÍ SŇATEK v našem kostele požádali Petra Martinková z Vracova a Zdeněk Příbyl ze Slavkovic. Svatební obřad bude v sobotu 18. července ve 12 hod.

POŘAD BOHOSLUŽEB

NE

28.6.

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00 Za * a + farníky naší farnosti

PO

29.6.

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA 18:30 Za + manžela, + rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

SO

4.7.

1.SOBOTA V MĚSÍCI 7:30 Modlitba růžence a svaté přijímání

NE

5. 7.

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 11:15 Za + manžela, + rodiče z obou stran, za * a + rodinu a duše v očistci

NE

12. 7.

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

10:30 Za celou * a + rodinu

 

NEDĚLNÍ ČTENÍ:

5. 7. p. Mrvová, p. Kopřivová

12. 7. p. Presová, p. Paška

19. 7. p. Šašinková Anna, Šašinková Hana

26. 7. manželé Prechtlovi

ÚKLID V KOSTELE:

11. 7. Mívaltová Marie, Niklová Anna, Spáčilová Jarmila

25. 7. Belková Marie, Raiskubová Aloisie, Raiskupová Marie