Kalendář akcí

ROK 2019

 • 06.03. – Popeleční středa
 • 10.03. – Představování dětí, které půjdou k 1.svatému přijímání
 • 15.03. – Videoklipová křížová cesta
 • 23.03. – Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a nová povolání
 • 31.03. – Žehnání hasičské zbrojnice
 •              Vystoupení kněžské chorální schóly
 • 13.04. – Diecézní setkání mládeže v Přerově
 • 18.04. – Zelený čtvrtek
 • 19.04. – Velký pátek
 • 20.04. – Bílá sobota
 • 21.04. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 01.05. – Diecézní ministrantský den v Olomouci
 • 11.05. – Farní mariánská pouť na Provodov
 • 24.05. – Noc kostelů
 • 26.05. – Farní mše svatá na hoře Svatý Antonínek
 • 09.06. – Benefiční koncert vracovské schóly
 • 16.06. – První svaté přijímání
 • 22.06. – Jáhenské svěcení
 • 23.06. – Slavnost Těla a Krve Páně
 • 05.07. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – Národní pouť na Velehradě
 • 29.07 – 03.08. – Pobyt s mládeží v Rajnochovicích
 • 24.08. – Žehnání dožínkového věnce
 • 01.09. – Žehnání aktovek
 • 07.09. – Děkanátní ministrantský den
 • 14.09. – Zlatá sobota – Žarošice
 • 05.10. – Svátost biřmování
 • 20.10. – Hodová mše svatá
 • 24.12. – Štědrý den – Tříkrálová sbírka
 • 25.12. – Slavnost Narození Páně
 • 29.12. – Svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů
 • 31.12. – Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
 • 01.01. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 • 18.01. – Farní ples