Pořad bohoslužeb

Květen 2019

Pá 3.5. 18:00 Svátek sv. Filipa a Jakuba

Za + prarodiče, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu

Ne 5.5. 10:30 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za + Marii a Tomáše Kozumplíkovy, + rodiče a sourozence z obou stran a za celou * a + rodinu

Po 6.5. 18:00 Památka sv. Jana Sarkandra, kněze mučedníka

Za + Marii Hanákovu, Karla Pavku, za celou * a + rodinu

Pá 10.5. 18:00 Za + syny Aleše a Libora, za + rodiče Lukešovy, Jandáskovy, Vybíralovy a za celou * a + rodinu
Ne 12.5. 10:30 4.neděle velikonoční

Za farnost

Po 13.5. 15:30 Mše svatá na Chamartinu
St 15.5. 17:00 Za + rodiče Kudláčovy a za +++
Pá 17.5. 18:00 Za + Marii Jurniklovu a za + spolužáky
Ne 19.5. 10:30 5.neděle velikonoční

Za + Josefa a Annu Procházkovy a za * a + rodinu

Po 20.5. 18:00 Za + Marii a Františka Neničkovy, + bratra Jana, + švagrovou Ludmilu, + rodiče z obou stran
Čt 23.5. 18:00 Za * a + rodinu Gasnárkovu, Goliášovu, Lopraisovu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou * rodinu
Ne 26.5. 10:30 6.neděle velikonoční

Za farnost

Po 27.5. 15:30 Mše svatá na Chamartinu
St 29.5. 17:00 Za celou * a + rodinu s prosbou o dar zdraví
Čt 30.5. 18:30 Slavnost Nanebevstoupení Páně

Za dobrodince farnosti

Pá 31.5. 18:00 Svátek navštívení Panny Marie

Za + manželku, za celou * a + rodinu Kocurkovu a Matějíčkovu