Pořad bohoslužeb

Listopad 2019

Pá 1.11. 18:30 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Za Boží požehnání pro celou * rodinu a za duše v očistci

So 2.11. 18:30 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Za všechny věrné zemřelé

Ne 3.11. 10:30 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za * a + farníky naší farnosti

Po 4.11. 18:00 Za + rodiče Repíkovy, jejich syna a Boží požehnání pro celou * rodinu
Pá 8.11. 18:00 Za + manžela, dvoje + rodiče, za dar zdraví a B. požehnání pro celou živou rodinu
Ne 10.11. 07:30 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za + rodiče Borovcovy, + dceru, dva + zetě a celou * a + rodinu

Po 11.11. 15:00 Památka sv. Martina

Mše svatá na Chamartinu

Pá 15.11. 18:00 Za + manželku Hanákovou, Karla Pavku a za * a + rodinu
Ne 17.11. 10:30 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za * a + farníky naší farnosti

Po 18.11. 18:00 Posvěcení římských bazilik Petra a Pavla

Za duše zesnulých dárců mešních fundací

Pá 22.11. 18:00 Památka sv. Cecilie

Za + Emilii Kocurkovu, * a + rodinu Kocurkovu a Matějíčkovu

Ne 24.11. 10:30 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Za + manžela a celou * a + rodinu

Po 25.11. 18:00 Poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + manžela, + dvoje rodiče, a s prosbou o dar zdraví a B. požehnání pro * rodinu
Pá 29.11. 18:00 Za + rodiče Bačíkovy, + vnuka Bronislava, za celou * a + rodinu a duše v očistci